over ons

500 jaar reformatie

De reformatie, als beweging van vernieuwing en verandering, is blijvend actueel. Op deze website kun je allerlei materiaal over Martin Luther en de reformatie downloaden dat je kunt gebruiken voor je lessen op school, op catechisatie of voor je Bijbelstudiegroep.

 • Niets wordt langzamer vergeten dan een belediging, niets sneller dan een weldaad.

 • Wij zijn allemaal priesters, voor zover we christenen zijn.

  WA 6, 564, 11

 • Je moet de hemel niet anders zien dan dat daar je Vader is.

  WA 34.I, 299

 • Wen je er daarom aan: rol elke avond met het Onze Vader in bed, slaap ermee in en sta er ’s ochtends weer mee op uit je bed.

  WA 46, 79

 • Een goed voornemen deugt niet. Je moet eerst Gods Woord hebben en zeker weten dat het goed is wat je doet.

  WA 24, 354

 • Goede vrome werken maken nooit een goede vrome man, maar, een goede vrome man doet goede vrome werken.

  WA 7, 32

 • De erfzonde in een mens is als de baard van een man; al scheer je die elke dag af, hij komt toch weer terug.

  Tafelgesprekken Aurifaber, hoofdstuk 10, 127

 • Van veel boeken word je niet wijs, van veel lezen ook niet. Je wordt wijs in de Schrift en ook vroom als je goede boeken – hoe weinig het er ook zijn – vaak leest.

  WA 6, 461

 • Bij God is leven en liefhebben hetzelfde.

  WA 9, 51, 13

 • De profeten zijn de ster en de maan, maar Christus is de zon.

  WA 33, 445, 27-41

 • Als je boven je (hoofd) hakt, dan vallen de splinters in je ogen.

  WA 19, 633

 • Je hebt net zoveel als je gelooft en hoopt.

  WA 3, 180, 26

 • Van veel boeken word je niet wijs, van veel lezen ook niet. Je wordt wijs in de Schrift en ook vroom als je goede boeken – hoe weinig het er ook zijn – vaak leest.

  WA 6, 461

 • Je moet kort bidden, maar wel vaak en sterk.

  WA 32, 418

 • Er is geen grotere Gever dan God.

  WA 21, 482

 • Aan de doop ontbreekt niets, aan het geloof ontbreekt altijd wat.

  WA 26, 165

 • Hoe minder woorden, des te beter gebed.

  WA 2, 81, 13

 • Als God niet je vriend is, dan helpt geen vriend. Als Hij echter onze vriend is, dan is het niet erg dat je geen vriend hebt.

  Bibel 9 I, 190

 • Als een man van zijn vrouw houdt, dan is ze voor hem de mooiste en de liefste.

  WA 16, 218, 28-29

 • Als Hij niet in het schip is, dan vaar je nooit goed.

  WA 24, 592

 • De dood van Christus is een zee en een afgrond, waar God de Vader alle zonden ingegooid heeft.

  WA 17.I, 338, 10-11

 • Je bezit moet in je handen zijn, niet in je hart.

  WA 19, 580, 26-29

 • Niet de navolging maakt ons tot kinderen [Gods], maar het kindschap maakt ons tot navolgers.

  WA 2, 518

 • Het is erger een goede vriend te verliezen dan al je bezit.

  WA 42, 501, 31

 • Er is geen mens zo slecht of er zit wel iets goeds in.

  WA 30.II, 127, 21-22

 • Voorzorg is altijd beter dan nazorg.

  WA B 11, 230

 • De wet laat de ziekte zien, het evangelie geeft het geneesmiddel.

  WA 10.III, 338

 • De duivel is de aap van God: hij doet hem in alles na.

  WA 14, 434, 18

 • God is een gloeiende bakoven vol liefde, die zich uitstrekt van de aarde tot aan de hemel.

  WA 10.III, 56

 • Een leugen is als een sneeuwbal: hoe meer je draait, hoe groter hij wordt.

 • Gods Woord is als iets lekkers: als je ervan eet, wil je er steeds meer van.

  WA 25, 172

 • Een christen is iemand van weinig woorden en veel daden.

  WA 10.I, 136

 • Het voornaamste doel van de samenleving is dat we elkaar tot God brengen.

 • Wie christen wil zijn, moet strijder willen zijn.

  WA 25, 328, 41

 • Er is geen mens zo slecht of er zit wel iets goeds in.

  WA 30.II, 127, 21-22

 • Zorgen kun je beter aan God overlaten.

  WA 24, 116, 24

 • Veel rijkdom maakt niet zo gelukkig als een vrolijk hart.

  WA 6, 120, 10-22

 • Het is beter één koe in vrede te bezitten, dan twee in oorlog.

  WA 44, 784, 17-20

 • Niet wie heeft, maar wie geeft, is rijk.

 • Zo is het met de Heilige Schrift: als je denkt dat je uitgeleerd bent, dan begin je pas.

  WA 49, 223

 • Bij God is leven en liefhebben hetzelfde.

  WA 9, 51,13

 • Als je God wilt kennen moet je in de kribbe kijken. En dan naar het kruis.

 • Waar twintig duivels zijn, daar zijn ook honderd engelen.

  WA 40.II, 512, 26-27

 • De mens kan niet altijd werken, hij moet ook zijn rust hebben. Daarom heeft God niet allen de dag voor het werken gegeven, maar de nacht voor het slapen en we hebben het middaguur voor het eten.

  WA 52, 416, 9-11

 • In het Oude Testament zie je de windsels en de kribbe waar Christus in ligt.

  WA Bibel 8, 13, 6-7

 • Geloof is het begin van alle goede werken.

  WA 5, 119

 • Niemand heeft alle gaven, dus aan elke christen mankeert wel iets.

  WA 15, 606

Inhoud

Op deze website kun je allerlei materiaal over Martin Luther en de reformatie downloaden dat je kunt gebruiken voor je lessen op (zondags)school, op catechisatie, of voor je Bijbelstudiegroep. Er is materiaal voor jongeren en voor volwassenen. Het bestaat uit printbare lessen, handleidingen voor docenten, clubleiders en catecheten en veel extra’s, zoals filmpjes, leesteksten, Powerpointpresentaties etc.

Je kunt eenvoudig je lessen samenstellen door te zoeken op een thema of doelgroep en dan te downloaden wat je wilt gebruiken. Het lesmateriaal en de handleidingen worden als PDF aangeboden, zodat je die makkelijk kunt printen.

Visie

Het lesmateriaal is opgesteld vanuit de visie dat de reformatie, als beweging van vernieuwing en verandering, van blijvende betekenis is. We komen de invloeden van de reformatie vandaag nog op allerlei gebied tegen. De reformatie heeft laten zien dat in tijden van verwarring en onzekerheid bestaande structuren, waarden en opvattingen vervangen kunnen worden door nieuwe. Voor gelovigen vandaag zijn de kennis en inzichten die vanuit de reformatie zijn opgedaan van grote waarde in hun leven met God.

In de lessen maken we steeds een verbinding tussen een thema uit de tijd van de reformatie en onze tijd.

Thema's

In het lesmateriaal op deze site vind je zes thema's terug. Per les is aangegeven welk thema erin verwerkt is. Op deze site kun je zoeken op thema en op categorie (=doelgroep).

Rechtvaardiging door het geloof

Luthers grote ontdekking was: een mens wordt gerechtvaardigd door zijn geloof. Deze ontdekking vormt de kern van zijn leer.

Historisch

Wat gebeurde er in de tijd van de reformatie? En waar ging het om? In verschillende lessen vind je een aantal belangrijke gebeurtenissen en thema's terug.

Spiritualiteit

Wie is God en hoe ga ik met hem om? De reformatie heeft aandacht gevraagd voor dit soort vragen, die ook nu nog belangrijk zijn.

Bijbel

Luther drong erop aan dat de mensen zelf in de Bijbel gingen lezen. Met zijn Bijbelvertaling in eigentijds Duits werkte hij daaraan mee. Bovendien ontdekte hij, dat de Bijbel altijd het eerste en het laatste Woord heeft.

Reformatie gaat door

Reformatie is geen moment of een jaartal, maar een beweging van vernieuwing en verandering. En die beweging gaat nog steeds door.

Goede werken

Waarom doen mensen goede werken? Willen ze er iets mee verdienen of juist niet? Luther draaide de zaken om: goede werken vormen geen ticket to heaven, maar een bedankbrief.