Bibliotheek

Hier vind je materiaal dat je bij je lessen kunt gebruiken of waarmee je zelf een les kunt samenstellen.

 • Als Hij niet in het schip is, dan vaar je nooit goed.

  WA 24, 592

 • De erfzonde in een mens is als de baard van een man; al scheer je die elke dag af, hij komt toch weer terug.

  Tafelgesprekken Aurifaber, hoofdstuk 10, 127

 • Het is beter één koe in vrede te bezitten, dan twee in oorlog.

  WA 44, 784, 17-20

 • Een leugen is als een sneeuwbal: hoe meer je draait, hoe groter hij wordt.

 • Als je God wilt kennen moet je in de kribbe kijken. En dan naar het kruis.

 • Je bezit moet in je handen zijn, niet in je hart.

  WA 19, 580, 26-29

 • Voorzorg is altijd beter dan nazorg.

  WA B 11, 230

 • Waar twintig duivels zijn, daar zijn ook honderd engelen.

  WA 40.II, 512, 26-27

 • Wij zijn allemaal priesters, voor zover we christenen zijn.

  WA 6, 564, 11

 • In het Oude Testament zie je de windsels en de kribbe waar Christus in ligt.

  WA Bibel 8, 13, 6-7

 • Je moet kort bidden, maar wel vaak en sterk.

  WA 32, 418

 • De wet laat de ziekte zien, het evangelie geeft het geneesmiddel.

  WA 10.III, 338

 • Bij God is leven en liefhebben hetzelfde.

  WA 9, 51, 13

 • Niets wordt langzamer vergeten dan een belediging, niets sneller dan een weldaad.

 • Zo is het met de Heilige Schrift: als je denkt dat je uitgeleerd bent, dan begin je pas.

  WA 49, 223

 • Aan de doop ontbreekt niets, aan het geloof ontbreekt altijd wat.

  WA 26, 165

 • De duivel is de aap van God: hij doet hem in alles na.

  WA 14, 434, 18

 • Geloof is het begin van alle goede werken.

  WA 5, 119

 • Je moet de hemel niet anders zien dan dat daar je Vader is.

  WA 34.I, 299

 • De mens kan niet altijd werken, hij moet ook zijn rust hebben. Daarom heeft God niet allen de dag voor het werken gegeven, maar de nacht voor het slapen en we hebben het middaguur voor het eten.

  WA 52, 416, 9-11

 • Niemand heeft alle gaven, dus aan elke christen mankeert wel iets.

  WA 15, 606

 • De dood van Christus is een zee en een afgrond, waar God de Vader alle zonden ingegooid heeft.

  WA 17.I, 338, 10-11

 • Een christen is iemand van weinig woorden en veel daden.

  WA 10.I, 136

 • Als God niet je vriend is, dan helpt geen vriend. Als Hij echter onze vriend is, dan is het niet erg dat je geen vriend hebt.

  Bibel 9 I, 190

 • Er is geen mens zo slecht of er zit wel iets goeds in.

  WA 30.II, 127, 21-22

 • Hoe minder woorden, des te beter gebed.

  WA 2, 81, 13

 • Er is geen mens zo slecht of er zit wel iets goeds in.

  WA 30.II, 127, 21-22

 • Van veel boeken word je niet wijs, van veel lezen ook niet. Je wordt wijs in de Schrift en ook vroom als je goede boeken – hoe weinig het er ook zijn – vaak leest.

  WA 6, 461

 • Van veel boeken word je niet wijs, van veel lezen ook niet. Je wordt wijs in de Schrift en ook vroom als je goede boeken – hoe weinig het er ook zijn – vaak leest.

  WA 6, 461

 • God is een gloeiende bakoven vol liefde, die zich uitstrekt van de aarde tot aan de hemel.

  WA 10.III, 56

 • Wie christen wil zijn, moet strijder willen zijn.

  WA 25, 328, 41

 • Als je boven je (hoofd) hakt, dan vallen de splinters in je ogen.

  WA 19, 633

 • Je hebt net zoveel als je gelooft en hoopt.

  WA 3, 180, 26

 • Er is geen grotere Gever dan God.

  WA 21, 482

 • Niet wie heeft, maar wie geeft, is rijk.

 • De profeten zijn de ster en de maan, maar Christus is de zon.

  WA 33, 445, 27-41

 • Niet de navolging maakt ons tot kinderen [Gods], maar het kindschap maakt ons tot navolgers.

  WA 2, 518

 • Veel rijkdom maakt niet zo gelukkig als een vrolijk hart.

  WA 6, 120, 10-22

 • Als een man van zijn vrouw houdt, dan is ze voor hem de mooiste en de liefste.

  WA 16, 218, 28-29

 • Een goed voornemen deugt niet. Je moet eerst Gods Woord hebben en zeker weten dat het goed is wat je doet.

  WA 24, 354

 • Het voornaamste doel van de samenleving is dat we elkaar tot God brengen.

 • Gods Woord is als iets lekkers: als je ervan eet, wil je er steeds meer van.

  WA 25, 172

 • Het is erger een goede vriend te verliezen dan al je bezit.

  WA 42, 501, 31

 • Bij God is leven en liefhebben hetzelfde.

  WA 9, 51,13

 • Goede vrome werken maken nooit een goede vrome man, maar, een goede vrome man doet goede vrome werken.

  WA 7, 32

 • Wen je er daarom aan: rol elke avond met het Onze Vader in bed, slaap ermee in en sta er ’s ochtends weer mee op uit je bed.

  WA 46, 79

 • Zorgen kun je beter aan God overlaten.

  WA 24, 116, 24