• De duivel is de aap van God: hij doet hem in alles na.

  WA 14, 434, 18

 • Geloof is het begin van alle goede werken.

  WA 5, 119

 • God is een gloeiende bakoven vol liefde, die zich uitstrekt van de aarde tot aan de hemel.

  WA 10.III, 56

 • Een leugen is als een sneeuwbal: hoe meer je draait, hoe groter hij wordt.

 • Je bezit moet in je handen zijn, niet in je hart.

  WA 19, 580, 26-29

 • Goede vrome werken maken nooit een goede vrome man, maar, een goede vrome man doet goede vrome werken.

  WA 7, 32

 • Aan de doop ontbreekt niets, aan het geloof ontbreekt altijd wat.

  WA 26, 165

 • Het is erger een goede vriend te verliezen dan al je bezit.

  WA 42, 501, 31

 • Bij God is leven en liefhebben hetzelfde.

  WA 9, 51,13

 • Er is geen mens zo slecht of er zit wel iets goeds in.

  WA 30.II, 127, 21-22

 • Als je God wilt kennen moet je in de kribbe kijken. En dan naar het kruis.

 • Niet de navolging maakt ons tot kinderen [Gods], maar het kindschap maakt ons tot navolgers.

  WA 2, 518

 • Een christen is iemand van weinig woorden en veel daden.

  WA 10.I, 136

 • Het is beter één koe in vrede te bezitten, dan twee in oorlog.

  WA 44, 784, 17-20

 • Van veel boeken word je niet wijs, van veel lezen ook niet. Je wordt wijs in de Schrift en ook vroom als je goede boeken – hoe weinig het er ook zijn – vaak leest.

  WA 6, 461

 • Je moet kort bidden, maar wel vaak en sterk.

  WA 32, 418

 • De profeten zijn de ster en de maan, maar Christus is de zon.

  WA 33, 445, 27-41

 • Je hebt net zoveel als je gelooft en hoopt.

  WA 3, 180, 26

 • Zo is het met de Heilige Schrift: als je denkt dat je uitgeleerd bent, dan begin je pas.

  WA 49, 223

 • Niemand heeft alle gaven, dus aan elke christen mankeert wel iets.

  WA 15, 606

 • Als Hij niet in het schip is, dan vaar je nooit goed.

  WA 24, 592

 • Als een man van zijn vrouw houdt, dan is ze voor hem de mooiste en de liefste.

  WA 16, 218, 28-29

 • De wet laat de ziekte zien, het evangelie geeft het geneesmiddel.

  WA 10.III, 338

 • Wen je er daarom aan: rol elke avond met het Onze Vader in bed, slaap ermee in en sta er ’s ochtends weer mee op uit je bed.

  WA 46, 79

 • Waar twintig duivels zijn, daar zijn ook honderd engelen.

  WA 40.II, 512, 26-27

 • Er is geen grotere Gever dan God.

  WA 21, 482

 • Je moet de hemel niet anders zien dan dat daar je Vader is.

  WA 34.I, 299

 • Als je boven je (hoofd) hakt, dan vallen de splinters in je ogen.

  WA 19, 633

 • Het voornaamste doel van de samenleving is dat we elkaar tot God brengen.

 • De mens kan niet altijd werken, hij moet ook zijn rust hebben. Daarom heeft God niet allen de dag voor het werken gegeven, maar de nacht voor het slapen en we hebben het middaguur voor het eten.

  WA 52, 416, 9-11

 • Er is geen mens zo slecht of er zit wel iets goeds in.

  WA 30.II, 127, 21-22

 • Van veel boeken word je niet wijs, van veel lezen ook niet. Je wordt wijs in de Schrift en ook vroom als je goede boeken – hoe weinig het er ook zijn – vaak leest.

  WA 6, 461

 • Niet wie heeft, maar wie geeft, is rijk.

 • Veel rijkdom maakt niet zo gelukkig als een vrolijk hart.

  WA 6, 120, 10-22

 • Wij zijn allemaal priesters, voor zover we christenen zijn.

  WA 6, 564, 11

 • Bij God is leven en liefhebben hetzelfde.

  WA 9, 51, 13

 • Een goed voornemen deugt niet. Je moet eerst Gods Woord hebben en zeker weten dat het goed is wat je doet.

  WA 24, 354

 • Niets wordt langzamer vergeten dan een belediging, niets sneller dan een weldaad.

 • Zorgen kun je beter aan God overlaten.

  WA 24, 116, 24

 • Wie christen wil zijn, moet strijder willen zijn.

  WA 25, 328, 41

 • Als God niet je vriend is, dan helpt geen vriend. Als Hij echter onze vriend is, dan is het niet erg dat je geen vriend hebt.

  Bibel 9 I, 190

 • In het Oude Testament zie je de windsels en de kribbe waar Christus in ligt.

  WA Bibel 8, 13, 6-7

 • Voorzorg is altijd beter dan nazorg.

  WA B 11, 230

 • De erfzonde in een mens is als de baard van een man; al scheer je die elke dag af, hij komt toch weer terug.

  Tafelgesprekken Aurifaber, hoofdstuk 10, 127

 • De dood van Christus is een zee en een afgrond, waar God de Vader alle zonden ingegooid heeft.

  WA 17.I, 338, 10-11

 • Hoe minder woorden, des te beter gebed.

  WA 2, 81, 13

 • Gods Woord is als iets lekkers: als je ervan eet, wil je er steeds meer van.

  WA 25, 172