• De mens kan niet altijd werken, hij moet ook zijn rust hebben. Daarom heeft God niet allen de dag voor het werken gegeven, maar de nacht voor het slapen en we hebben het middaguur voor het eten.

  WA 52, 416, 9-11

 • Als God niet je vriend is, dan helpt geen vriend. Als Hij echter onze vriend is, dan is het niet erg dat je geen vriend hebt.

  Bibel 9 I, 190

 • Waar twintig duivels zijn, daar zijn ook honderd engelen.

  WA 40.II, 512, 26-27

 • De dood van Christus is een zee en een afgrond, waar God de Vader alle zonden ingegooid heeft.

  WA 17.I, 338, 10-11

 • De profeten zijn de ster en de maan, maar Christus is de zon.

  WA 33, 445, 27-41

 • Er is geen mens zo slecht of er zit wel iets goeds in.

  WA 30.II, 127, 21-22

 • Zorgen kun je beter aan God overlaten.

  WA 24, 116, 24

 • Je hebt net zoveel als je gelooft en hoopt.

  WA 3, 180, 26

 • Niet de navolging maakt ons tot kinderen [Gods], maar het kindschap maakt ons tot navolgers.

  WA 2, 518

 • Niet wie heeft, maar wie geeft, is rijk.

 • Veel rijkdom maakt niet zo gelukkig als een vrolijk hart.

  WA 6, 120, 10-22

 • Goede vrome werken maken nooit een goede vrome man, maar, een goede vrome man doet goede vrome werken.

  WA 7, 32

 • Een leugen is als een sneeuwbal: hoe meer je draait, hoe groter hij wordt.

 • Aan de doop ontbreekt niets, aan het geloof ontbreekt altijd wat.

  WA 26, 165

 • Wen je er daarom aan: rol elke avond met het Onze Vader in bed, slaap ermee in en sta er ’s ochtends weer mee op uit je bed.

  WA 46, 79

 • Van veel boeken word je niet wijs, van veel lezen ook niet. Je wordt wijs in de Schrift en ook vroom als je goede boeken – hoe weinig het er ook zijn – vaak leest.

  WA 6, 461

 • Gods Woord is als iets lekkers: als je ervan eet, wil je er steeds meer van.

  WA 25, 172

 • Bij God is leven en liefhebben hetzelfde.

  WA 9, 51, 13

 • Je bezit moet in je handen zijn, niet in je hart.

  WA 19, 580, 26-29

 • Als een man van zijn vrouw houdt, dan is ze voor hem de mooiste en de liefste.

  WA 16, 218, 28-29

 • Als Hij niet in het schip is, dan vaar je nooit goed.

  WA 24, 592

 • Het is erger een goede vriend te verliezen dan al je bezit.

  WA 42, 501, 31

 • Van veel boeken word je niet wijs, van veel lezen ook niet. Je wordt wijs in de Schrift en ook vroom als je goede boeken – hoe weinig het er ook zijn – vaak leest.

  WA 6, 461

 • Wie christen wil zijn, moet strijder willen zijn.

  WA 25, 328, 41

 • Bij God is leven en liefhebben hetzelfde.

  WA 9, 51,13

 • Een goed voornemen deugt niet. Je moet eerst Gods Woord hebben en zeker weten dat het goed is wat je doet.

  WA 24, 354

 • In het Oude Testament zie je de windsels en de kribbe waar Christus in ligt.

  WA Bibel 8, 13, 6-7

 • Als je God wilt kennen moet je in de kribbe kijken. En dan naar het kruis.

 • Wij zijn allemaal priesters, voor zover we christenen zijn.

  WA 6, 564, 11

 • God is een gloeiende bakoven vol liefde, die zich uitstrekt van de aarde tot aan de hemel.

  WA 10.III, 56

 • Je moet de hemel niet anders zien dan dat daar je Vader is.

  WA 34.I, 299

 • Hoe minder woorden, des te beter gebed.

  WA 2, 81, 13

 • Zo is het met de Heilige Schrift: als je denkt dat je uitgeleerd bent, dan begin je pas.

  WA 49, 223

 • De duivel is de aap van God: hij doet hem in alles na.

  WA 14, 434, 18

 • Je moet kort bidden, maar wel vaak en sterk.

  WA 32, 418

 • Geloof is het begin van alle goede werken.

  WA 5, 119

 • De wet laat de ziekte zien, het evangelie geeft het geneesmiddel.

  WA 10.III, 338

 • Niemand heeft alle gaven, dus aan elke christen mankeert wel iets.

  WA 15, 606

 • Er is geen grotere Gever dan God.

  WA 21, 482

 • Er is geen mens zo slecht of er zit wel iets goeds in.

  WA 30.II, 127, 21-22

 • Niets wordt langzamer vergeten dan een belediging, niets sneller dan een weldaad.

 • Het is beter één koe in vrede te bezitten, dan twee in oorlog.

  WA 44, 784, 17-20

 • Als je boven je (hoofd) hakt, dan vallen de splinters in je ogen.

  WA 19, 633

 • De erfzonde in een mens is als de baard van een man; al scheer je die elke dag af, hij komt toch weer terug.

  Tafelgesprekken Aurifaber, hoofdstuk 10, 127

 • Het voornaamste doel van de samenleving is dat we elkaar tot God brengen.

 • Voorzorg is altijd beter dan nazorg.

  WA B 11, 230

 • Een christen is iemand van weinig woorden en veel daden.

  WA 10.I, 136